Huyện uỷ Vĩnh Thạnh triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp
16:41 - 06/09/2019

(TGCT) Ngày 04/9/2019, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 160-KH/TU của Thành uỷ Cần Thơ, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo 4 nội dung, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành chi bộ, Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Thời gian tiến hành Đại hội đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Huyện ủy chọn Chi bộ Trường Trung học phổ thông Thạnh An và Đảng bộ xã Thạnh Quới tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm. Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện dự kiến hoàn thành trước ngày tháng 8/2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo tổ chức xây dựng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát hợp, có tính đột phá, khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Cùng với đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Bí thư Huyện uỷ cũng chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân để đại hội đảng bộ các cấp thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.

Dịp này, Huyện uỷ Vĩnh Thạnh tổ chức cho các đại biểu xem video clip của GS TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề thực hiện tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Tin, ảnh: Minh Hải

130