Kết quả thực hiện chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”
11:09 - 28/12/2017

(TGCT) Năm 2017, Thành ủy Cần Thơ xác định chủ đề “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, qua triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả phấn khởi.


Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng)
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, trong hoạt động thu hút đầu tư đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị, tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo việc nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị đã hỗ trợ 07 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình và hỗ trợ 14 doanh nghiệp tham gia đăng ký đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn; ban hành Quyết định quy định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Tuyên truyền sử dụng 502 thủ tục hành chính về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các phương tiện; xây dựng trang facebook “Dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ”, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính. Đẩy mạnh vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phục vụ việc cung cấp và dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

Trong năm qua, thành phố đẩy mạnh hoạt động hội nhập quốc tế. Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức như: Hội nghị xúc tiến đầu tư, Tọa đàm đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, hội thảo, sách giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố,…; thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến thành phố Cần Thơ để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Năm 2017, thành phố đón tiếp khoảng 400 đoàn khách nước ngoài, tăng 25% so năm 2016; tổ chức 90 cuộc hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, tăng 17% so với năm 2016; cho phép 100 đoàn đi công tác nước ngoài, giảm 15% so năm 2016. Phối hợp tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu tại thành phố Cần Thơ; các hoạt động bên lề Hội nghị năm APEC 2017 tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng biến đổi khí hậu; duy trì thông tin và văn hóa đối ngoại với các nước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện chủ đề năm 2017 còn những hạn chế đó là công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư còn khó khăn, do hạ tầng cơ sở của thành phố nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long thiếu đồng bộ, chính sách ưu đãi đặc thù cho thành phố Cần Thơ theo tinh thần Kết luận số 07-KL/TW ngày 28/9/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) ”về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” chưa được ban hành. Phần lớn trên địa bàn thành phố doanh nghiệp nhỏ và vừa; do đó, về năng lực cạnh tranh và sự chủ động hội nhập quốc tế các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, bất cập.

Tin, ảnh: Hoàng Vĩnh Khang

111