Khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở thành phố Cần Thơ
17:55 - 09/05/2019

(TGCT) Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa khai giảng Lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở thành phố Cần Thơ năm 2019. Đến dự có TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Văn Ngọc Hà – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; ThS. Lê Văn Điện – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành thuộc Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ; cùng với 27 học viên của lớp.

Theo đó, trong thời gian 4 tuần, 27 học viên là cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc các sở, ban, ngành thành phố sẽ được học tập 11 chuyên đề: (1) Năng lực lãnh đạo, quản lý sở; (2) Phân công, phối hợp trong lãnh đạo quản lý; (3) Chức năng nhiệm vụ của sở và chức trách của lãnh đạo của lãnh đạo, quản lý sở; (4) Sử dụng các công cụ trong quản lý; (5) Tác phong, làm việc của lãnh đạo, quản lý sơ; (6) Giao tiếp và quan hệ với công chúng; (7) Quản lý sự thay đổi; (8) Phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu và thách thức đặt ra; (9) Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hiện nay và trách nhiệm của lãnh đạo; (10) Hoạch định, triển khai và đánh giá chính sách công; (11) Quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

51