Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung Khóa 98 (năm học 2018-2019)
14:45 - 07/06/2018

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ phối hợp Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung khóa 98, quận Bình Thủy (năm học 2018-2019).

Tham gia lớp học có 70 học viên. Trong thời gian 14 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 7 chuyên đề, gồm: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương; nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa. 

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, lãnh đạo Trường Chính trị thành phố và Quận ủy Bình Thủy nhấn mạnh khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản và rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Để từ đó, học viên nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị. Đồng thời yêu cầu cán bộ, giảng viên và học viên nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy chế của Nhà trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu, nỗ lực rèn luyện nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, cập nhật những kiến thức mới, phương pháp tư duy khoa học để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khóa học với kết quả cao nhất.

Nguyễn Tín

63