Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa 111 (năm học 2019-2020)
17:54 - 09/05/2019

(TGCT) Ngày 08/5/2019, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa 111 (năm học 2019-2020). Tham dự có ThS. Lê Văn Điện - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cùng với lãnh đạo các khoa, phòng và 65 học viên của lớp.

Tham gia khóa học 65 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện sẽ được đào tạo 07 học phần: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương và nghiên cứu thực tế cuối khóa.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ThS. Lê Văn Điện - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ động viên các học viên cố gắng khắc phục khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường; giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

64