Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa 112, khối cơ quan Trung ương
15:45 - 13/05/2019

(TGCT) Trường Chính trị thành phố Cần Thơ vừa tổ chức khai giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa 112 (năm học 2019-2020), khối cơ quan Trung ương. Đến dự có ThS. Lê Văn Điện - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cùng với lãnh đạo các khoa, phòng.

Tham gia lớp có 53 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, các đơn vị tự chủ tài chính. Theo đó, chương trình đào tạo gồm 07 học phần: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản của hệ thống chính trị, pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; tình hình nhiệm vụ địa phương và nghiên cứu thực tế cuối khóa.

Phát biểu khai giảng, ThS. Lê Văn Điện - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ động viên, nhắc nhở các học viên cố gắng khắc phục khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp phải phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, điều hành lớp học.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

44