Khai mạc triển lãm "Nghĩa tình Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia"
07:19 - 31/08/2017

Chiều 30-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc triển lãm "Nghĩa tình Việt Nam- Lào - Cam-pu-chia". Tới dự, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam.

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật và được chia làm ba phần. Phần thứ nhất phản ánh tình đoàn kết, liên minh chiến đấu ba nước Ðông Dương chống kẻ thù chung là thực dân Pháp, trong đó nổi bật là phối hợp tổ chức các chiến dịch tiêu biểu như: Chiến dịch Thượng Lào, chiến dịch Trung Lào, chiến dịch Hạ Lào và đông bắc Cam-pu-chia. Phần thứ hai thể hiện tình đoàn kết chiến đấu ba nước Ðông Dương chống đế quốc Mỹ xâm lược, thông qua các hình ảnh, hiện vật tiêu biểu như: hình ảnh QÐND Việt Nam hiệp đồng chiến đấu với Quân giải phóng Nhân dân Lào trên mặt trận Ðường 9 - Nam Lào, từ ngày 30-1 đến 23-3-1971; sơ đồ trận đánh Xa Khum; "Những núm tóc" của các bà mẹ Lào tặng những người con tình nguyện Việt Nam trước khi về nước… Phần thứ ba tái hiện việc Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng và củng cố đất nước; giữ vững, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cam-pu-chia, Việt Nam - Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

PV

Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/

45