Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết Giao ước thi đua năm 2018
07:25 - 13/04/2018

(TGCT) Ngày 13/4/2018, Khối thi đua các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy Cần Thơ, gồm: Văn Phòng Thành ủy; Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; Ban Nội chính; Ủy ban Kiểm tra; Báo Cần Thơ; Trường Chính trị thành phố; Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy; Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng; Đảng ủy các khu Chế xuất và Công nghiệp cùng phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết Giao ước thi đua năm 2018.

Đại diện lãnh đạo 12 cơ quan, đơn vị trong
Khối thi đua các cơ quan Đảng ký kết Giao ước thi đua năm 2018.

Theo đó, Khối thi đua các cơ quan Đảng đã thống nhất ký kết công tác thi đua của khối trong năm 2018 tập trung một số nội dung cụ thể sau: Thứ nhất, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu được giao theo Kế hoạch giao ước thi đua, khen thưởng năm 2018; thứ hai, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, kết hợp việc xây dựng, thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của mỗi cơ quan, đơn vị; thứ ba, phát huy dân chủ cơ sở trong thực hiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, gắn với thực hiện cuộc vận động người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” giỏi về chuyên môn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thứ tư, mỗi cơ quan, đoan vị chủ động xây dựng kế hoạch  phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử của dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập ngành… góp phần thực hiện thắng lợi Chủ đề năm 2018 của Thành ủy về “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”; thứ năm, đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua, tăng cường giao lưu học hỏi những cách làm hay, mới trong công tác giữa các cơ quan, đơn vị; thứ sáu, từng cơ quan, đơn vị phân công cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời cử cán bộ tham gia công tác tác thi đua, khen thưởng của Khối.

Ngoài ra, nội dung Bảng tự chấm điểm kết quả thực hiện giao ước thi đua của khối thi đua các cơ quan Đảng, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện hơn trong việc xây dựng các thang điểm như: xem xét thang điểm cộng, thang điểm trừ; điều chỉnh một số nội dung trùng lặp; cần quy định thời gian gởi báo cáo cụ thể…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng, Trưởng Khối thi đua ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần coi trọng công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; lấy kết quả công tác thi đua, khen thưởng làm tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức; cần tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và lựa chọn, giới thiệu những điển hình tiêu biểu nhằm nhân rộng trong toàn Khối thi đua.

Tin, ảnh: Ngọc Quy

137