Không chủ quan, lơ là, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
16:54 - 27/07/2020

(TGCT) Ngày 27/7/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1585-CV/TU chỉ đạo về việc tiếp tục chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới” và các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19; nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tập trung chỉ đạo, bình tĩnh xử lý, kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo phù hợp, quyết tâm không để lây nhiễm trong cộng đồng dân cư; tăng cường kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp trung chuyển qua Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ và các tuyến đường bộ, đường thủy; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời thông tin, phổ biến đến cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố nâng cao tinh thần cảnh giác đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội không để dịch bệnh COVID-19 xảy ra.

Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan và theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát chặt chẽ các trường hợp di chuyển từ vùng có xảy ra dịch bệnh COVID-19 để phối hợp thực hiện giám sát y tế, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đồng thời, xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp né tránh, không trung thực trong khai báo y tế. Đồng thời, nắm chắc việc người ngoài thành phố đến lưu trú tại thành phố phải thực hiện khai báo đúng quy định của ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các ngành chức năng có liên quan cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời, định hướng dư luận, tránh gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

TT

236