Kiểm tra đảng viên tu dưỡng đạo đức, lối sống
22:37 - 09/09/2019

Gần 2 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp quận Ninh Kiều thực hiện nghiêm túc Quy định số 109-QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (Quy định 109). Qua đó, những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) được phát hiện, chấn chỉnh khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Dương Thị Kim Hạnh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường An Lạc, cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, hằng năm, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho CB, ĐV cam kết không biểu hiện suy thoái. Trên cơ sở đó, Đảng ủy thành lập đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết của ĐV; giao trách nhiệm cho đảng ủy viên chỉ đạo chi bộ phải quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết, tu dưỡng của ĐV; chỉ đạo cấp ủy chi bộ tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp lơ là, chưa thực hiện đúng cam kết và chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

Qua kiểm tra, một số CB, ĐV có hạn chế, khuyết điểm được nhắc nhở, uốn nắn khắc phục kịp thời. Ví dụ như, qua giám sát khắc phục khuyết điểm theo NQTW4 đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS An Lạc, đoàn kiểm tra của Đảng ủy đề nghị xây dựng quy chế làm việc phù hợp, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, quan tâm việc công khai tài chính và công tác thi đua khen thưởng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ… Đồng chí Đào Phú Thụy, Phó Chủ tịch HĐND phường, nói: "Mới đây, tôi được Đảng ủy kiểm tra việc thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05. Bên cạnh đánh giá những mặt ưu điểm, đoàn kiểm tra nhắc nhở giúp tôi khắc phục những hạn chế, như: ít đến địa bàn dân cư để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; nghiên cứu, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản họp HĐND phường; khắc phục lơ là trong công tác...". Đồng chí Dương Thị Kim Hạnh khẳng định: "Nhờ quan tâm thường xuyên công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV nên hai năm qua, Đảng bộ phường không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật".

Tại Bộ phận Một cửa phường Tân An, ngày đầu tuần người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính khá đông. Dù công việc bề bộn nhưng các CB, công chức tiếp đón người dân niềm nở, hướng dẫn ghi hồ sơ chu đáo, trả kết quả nhanh gọn. Anh Quách Thanh Hải, công chức văn phòng thống kê, bộc bạch: "Cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống, trước hết chúng tôi phải phục vụ tốt nhân dân, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Chúng tôi hướng dẫn tận tình, giải quyết trả kết quả đúng hẹn đối với tất cả các thủ tục hành chính của người dân. Hằng năm phát phiếu thăm dò về công tác cải cách hành chính, 100% người dân được khảo sát đều đánh giá mức hài lòng".

Thường trực Đảng ủy phường An Lạc (đứng giữa) kiểm tra kết quả thực hiện cam kết
tu dưỡng đạo đức, lối sống của đảng viên.

Theo đồng chí Mai Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường, Đảng bộ phường có 281 ĐV. Những năm qua, Đảng ủy chỉ đạo CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII. Để việc cam kết của CB, ĐV được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy thành lập đoàn tiến hành kiểm tra; chỉ đạo cấp ủy các chi bộ quan tâm kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV thông qua công tác tự phê bình và phê bình trong họp lệ chi bộ, trong sinh hoạt hằng ngày. Qua kiểm tra, nhắc nhở nhiều ĐV khắc phục tác phong xuề xòa, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm, thực hiện nhiệm vụ còn lơ là; chấp hành chưa nghiêm quy định những điều ĐV không được làm; tham gia sinh hoạt chi bộ chưa đầy đủ, chưa nghiêm túc… "Nhờ thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, 2 năm qua, hầu hết CB, ĐV phường đều nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm", đồng chí Mai Thị Thùy Trang cho biết.

Thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW, Ban Thường vụ và UBKT Quận ủy Ninh Kiều đã tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Đồng chí Bùi Thị Nương, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, cho biết: Trong chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ và UBKT Quận ủy hằng năm đều có nội dung kiểm tra việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập đoàn kiểm tra 8 CB là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện NQTW4 khóa XII và Quy định về nêu gương. Qua kiểm tra đã nhắc nhở một số trường hợp cần khắc phục khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành; cần phát huy vai trò nêu gương trong công tác, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ...

Đồng chí Bùi Thị Nương khẳng định: "Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc tu dưỡng đạo đức, lối sống của CB, ĐV nên tình trạng suy thoái trong CB, ĐV bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi. Trong 2 năm qua, Đảng bộ quận có 12 ĐV vi phạm bị thi hành kỷ luật, trong đó chỉ có 2 trường hợp vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống".

Bài, ảnh: ANH DŨNG
Theo Báo Cần Thơ

114