Kiểm tra hoạt động tuyên giáo tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai
12:39 - 16/11/2019

(TGCT) Ngày 14/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thành lập Đoàn đến làm việc và kiểm tra hoạt động Tuyên giáo tại huyện Thới Lai năm 2019. Tham gia Đoàn và dự buổi kiểm tra có đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện các phòng, trung tâm trực thuộc Ban; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; lãnh đạo khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo; Ban Tuyên giáo 13 xã, thị trấn.

Đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện kế hoạch ký kết giao ước thi đua với Ban Tuyên giáo các quận, huyện ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai đã cơ bản thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đăng ký năm 2019. Trong đó, việc triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt trên 98%; tổ chức, hướng dẫn Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở 90/81 lớp đạt 111%. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, có trên 130 mô hình tiêu biểu, trong học tập và làm theo Bác, từ đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã nhân rộng và có sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân

Công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện luôn bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Năm qua Ban Tuyên giáo huyện đã thực hiện trên 30 cuộc tuyên truyền những sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, thành phố, huyện. Đặc biệt là công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, huyện đã có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 108/108 ấp đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác nắm bắt dư luận xã hội, công tác báo cáo viên cũng được Ban Tuyên giáo huyện thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng tháng đều tổ chức họp giao ban an ninh tư tưởng; hội nghị báo cáo viên trên 11 cuộc. Qua đó, kịp thời phát hiện và tham mưu cấp ủy xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra, đảm bản an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; song song đó, công tác biên soạn lịch sử Đảng, văn hóa - văn nghệ cũng được triển khai tích cực và đồng bộ, góp phần giáo dục truyền thống của Đảng và địa phương, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tuy nhiên, nhìn lại hoạt động Tuyên giáo trên địa bàn huyện trong năm 2019 vẫn còn một số hạn chế, cần khắc phục như: Công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng lĩnh vực chưa chủ động, chưa sâu rộng xuống cơ sở; công tác tuyên truyền các sự kiện, lễ kỷ niệm nhiều từng lúc chưa đổi mới, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyên, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng internet, mạng xã hội đôi lúc còn lúng túng, chưa kịp thời.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đánh giá cao kết quả thực hiện các mặt công tác trên các lĩnh vực Tuyên giáo, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua năm 2019.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, thành phố và địa phương, đồng chí lưu ý Ban Tuyên giáo Huyên ủy Thới Lai cần tập trung các nhiệm vụ Tuyên giáo đạt kết quả thiết thực. Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu các cấp; đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu huyện ủy thực hiện có hiệu quả sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, văn hóa, văn nghệ…; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội, công tác báo cáo viên; định hướng tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quan tâm đến hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; Ban chỉ đạo 35TL nhằm đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng

103