Kiểm tra việc thực hiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016-2020 tại quận Ninh Kiều
22:46 - 12/09/2019

(TGCT) Đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng các sở, ngành liên quan đến kiểm tra việc thực hiện “Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Hiện nay ở địa bàn quận Ninh Kiều đang quản lý 2.421 cơ sở thực phẩm, trong đó có 127 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, 357 cơ sở kinh doanh thực phẩm, 809 cơ sở dịch vụ ăn uống có đăng ký kinh doanh, 1.128 cơ sở thức ăn đường phố và 87 căn tin, bếp ăn tập thể trường học. Qua đó, 7 tháng đẩu năm Trung tâm Y tế cấp giấy chứng nhận cho 682/809 cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt tỷ lệ trên 96%; có 1.105/1.128 cơ sở và 87/87 căn tin, bếp ăn tập thể trường học ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phòng Kinh tế quận đã ký cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất/kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng ngành công thương và nông nghiệp quản lý, công tác quản lý các cơ sở rượu được quan tâm, đến nay đã cấp mới 149 giấy phép cho cơ sở kinh doanh bán lẻ rượu, hiện quận có 16 chợ truyền thống, Phòng Kinh tế quận trực tiếp quản lý 9/16 chợ.

Đại diện đoàn giám sát đồng chí Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ ghi nhận sự nỗ lực của địa phương đã thực hiện tốt “Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn 2016-2020”, cụ thể trong 7 tháng đầu năm trên địa bàn quận không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các đối tượng người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tổ chức thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, hậu kiểm đối với cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và tiếp tục nhân rộng các mô hình điểm về an toàn vệ sinh thực phẩm tại phố hàng rong Tân An và phường điểm An Cư, Tân An; thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý, giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, từ đó quản lý chặt chẽ hơn các cơ sở; quận tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là vào cuối năm.

                                               Ngọc Bích

54