Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại quận Bình Thủy
12:09 - 12/09/2017

(TGCT) Đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo TP.Cần Thơ vừa đến làm việc tại quận Bình Thủy.

Hiện tại, quận Bình Thủy đã thành lập ban tiếp công dân, ban hành nội quy, lịch tiếp công dân hàng tuần của Chủ tịch UBND quận, phường. Niêm yết đầy đủ các văn bản hướng dẫn quy định quyền và nghĩa vụ của công dân, bộ thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, khiếu nại,  tố cáo. Từ 01/7/2016 - 30/6/2017, Chủ tịch UBND quận, các phường và Bộ phận tiếp công dân quận, phường tiếp 627 lượt công dân đến khiếu nại, khiến nghị, phản ánh với nội dung chủ yếu liên quan đến quyết định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng, chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc xử lý đơn khiếu nại tố cáo của công dân đạt 100% với 328 đơn, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị thời gian qua. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai 08 phường và tổ hòa giải khu vực đã tiếp nhận 234 đơn, tỷ lệ giải quyết không thành chiếm tỷ lệ 37%. Đã ban hành 136 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả quận Bình Thủy thực hiện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, lưu ý địa phương cần chọn lựa những người có uy tín tham gia vào các tổ hoà giải, quan tâm phân công cán bộ làm công tác hòa giải có trình độ chuyên môn để tỷ lệ thành công cao; các phường cần có quyết định phân công cụ thể cán bộ trong việc tiếp công dân; địa phương cần chủ động trong việc mở các lớp tập huấn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thởi gian tới.

Kiều Nương

35