Kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy (khóa XI)
17:59 - 12/07/2017

(TGCT) Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, ngày 12/7/2017, kỳ họp lần thứ 5, HĐND quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã bế mạc.

Các đại biểu HĐND quận biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp.

Sau khi nghe thông qua các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND quận tiến hành chất vấn tại hội trường đối với Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận xung quanh các vấn đề cử tri quan tâm; nghe ý kiến của Chủ tịch UBND quận Lê Tâm Niệm, về những vấn đề đại biểu đặt ra và việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, theo đó miễn nhiệm thành viên UBND đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế quận do nghỉ hưu và ông Võ Hoài Phong, nguyên Trưởng Phòng Nội vụ quận do chuyển công tác. Bầu bổ sung 02 thành viên UBND quận đối với ông Phạm Hồng Thắng, nguyên Chủ tịch UBND phường Long Hòa và bà Nguyễn Thị Thu, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Trà An. Cho thôi làm Đại biểu HĐND quận đối với ông Trần Thanh Bình, do chuyển công tác.

Kỳ họp cũng thông qua 5 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2016; nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND quận Bình Thủy.

                                      Tin, ảnh: Huy Bình

39