Kỳ họp lần thứ 6, HĐND quận Bình Thủy khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021
23:28 - 14/12/2017

(TGCT) Troing 2 ngày (12 và 13/12/2017) kỳ họp lần thứ 6, HĐND quận Bình Thủy, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đã hoàn thành với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm.

Các Đại biểu HĐND quận Bình Thủy
 biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Sau khi nghe thông qua các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ, các đại biểu HĐND quận tiến hành chất vấn tại hội trường đối với Trưởng Phòng Kinh tế và Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận xung quanh các vấn đề cử tri quan tâm như: Hiệu quả của đề án phát triển kinh tế 03 phường ven, biện pháp hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể, các giải pháp khắc phục tình trạng ngập nghẹt trên các tuyến đường vào mùa mưa, biện pháp hỗ trợ các phường xây dựng phường văn minh đô thị... Kỳ họp cũng nghe ý kiến của Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Lê Tâm Niệm, về những vấn đề đại biểu đặt ra và việc điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND quận. Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận đối với ông Bì Minh Trường vì lý do sức khỏe.

Kỳ họp cũng thông qua 10 Nghị quyết: Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết về quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về quyết định phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018; Nghị quyết về phê duyệt biên chế công chức năm 2017 trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Bình Thủy; Nghị quyết về giao chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2017 trong đơn vị sự nghiệp công lập của UBND quận; Nghị quyết về giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2017 thuộc UBND quận và 03 Nghị quyết về công tác nhân sự.

                                                Tin, ảnh: Huy Bình

64