Kỳ họp thứ 6, HĐND quận Ninh Kiều thông qua 10 nghị quyết
23:25 - 14/12/2017

(TGCT) Trong 02 ngày 12 và 13/12/2017 làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND quận Ninh Kiều khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong quận, các đại biểu HĐND đã tập trung trí tuệ nghiên cứu tài liệu, thảo luận dân chủ, tham gia tích cực vào các nội dung của kỳ họp.

Kỳ họp đã xem xét, thông qua 10 nghị quyết về các lĩnh vực: Kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết về giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, hội có tính đặc thù năm 2017... Phát biểu tại phiên bế mạc, bà Lê Cẩm Thoa - Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Ninh Kiều nhấn mạnh: Với nhiệm vụ chính trị đặt ra trong bối cảnh năm 2018, quận xác định còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, đòi hòi các cấp, các ngành, địa phương cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, phấn đấu thi đua hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

HĐND quận yêu cầu Thường trực HĐND các phường, các vị đại biểu HĐND quận tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bám sát các mục tiêu Nghị quyết HĐND đề ra. Đề nghị các tổ đại biểu HĐND quận tổ chức tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân. Các đại biểu HĐND thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến HĐND quận; động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết đã ban hành, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận trong năm 2018.

Ngọc Bích

65