Kỷ niệm 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy 11/3/1948 - 11/3/2018: 70 năm Bác cùng chúng cháu hành quân
00:00 - 08/03/2018

(TGCT) Năm 1948, Sau Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ II, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu viết thư và gởi biếu Bác Hồ số Tết tờ Nội san “Bạn Dân”. Đồng thời xin ý kiến Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác và nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ, chiến sỹ Công an; tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí công an.

Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11/3/1948, Bác gởi thư cho đồng chí Giám đốc Công an Khu XII. Trong thư Bác viết “…Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có mấy chục triệu tai, mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách, đạo đức”.

Tư cách người công an cách mệnh là:

Đối với chính mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tuỵ.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ
Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô (14/2/1961). Ảnh: TL.
               

Trải qua 70 năm, những nội dung ngắn gọn, súc tích Bác Hồ dạy vẫn còn nguyên giá trị và luôn được xem là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, là ánh sáng soi đường cho lực lượng Công an nhân dân học tập, noi theo.

Trong kháng chiến chống Pháp, khó khăn, ác liệt là vậy, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy đã luôn được toàn lực lượng chú trọng, phấn đấu thực hiện nghiêm túc, gắn với phong trào thi đua ái quốc, coi đó là nội dung trong các đợt sinh hoạt chính trị. Ở vùng tự do, Công an hưởng ứng phong trào bằng các hình thức như tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu, quán triệt các nội dung bức thư; mở lớp chỉnh huấn, tổ chức tuyên thệ trung thành với Tổ quốc và thực hiện nghiêm Sáu điều Bác Hồ dạy, biên soạn thành sách, in pano 06 điều Bác Hồ dạy… nhờ đó toàn lực lượng từ Nam chí Bắc đã đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các tầng lớp nhân dân, quân đội, dân quân du kích diệt ác, phá tề, trừ khử việt gian, phản động; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, gián điệp; bảo vệ bí mật và các chiến dịch quân sự trọng yếu với những tên tuổi anh hùng như: Nguyễn Thị Lợi, Trần Bình, Cao Kỳ Vân, Võ Thị Sáu…

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ xâm lược, phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy được thực hiện song song với phong trào thi đua yêu nước. Với tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an đã điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới gián điệp do Pháp cài lại, các hoạt động bạo loạn của các toán biệt kích Mỹ - Ngụy; kiên cường, dũng cảm vượt qua mưa bom, bão đạn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân; bảo vệ an toàn các đợt chuyển quân, vũ khí và hàng hóa chi viện cho chiến trường. Hình ảnh các chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, giao thông, khu vực… quên mình trong lửa đạn kẻ thù để cứu người, cứu tài sản, cùng với Thanh niên xung phong san lấp hố bom, mở đường cho xe ra chiến trường; các chiến sỹ an ninh miền chiến đấu ngay trong sào huyệt địch, trấn áp bọn gián điệp, phản động, trừng trị ác ôn nợ máu với nhân dân, đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ - Ngụy, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… thể hiện tấm gương sáng ngời, bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Đất nước thống nhất, Bắc - Nam liền một dải, cả nước tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng Công an nhân dân lại bắt tay vào nhiệm vụ mới, nhớ lời Bác dạy, toàn lực lượng mở Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, phong trào học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy được tập trung thực hiện sát hợp từng giai đoạn, đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng lực lượng, đơn vị, địa phương với những phong trào tiêu biểu như: “Hành động cách mạng theo 06 điều Bác Hồ dạy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, “Hành quân theo chân Bác”, “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”…

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ… vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với đất nước nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói riêng, các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ… để chống phá cách mạng Việt Nam với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy với nhiều biện pháp thiết thực, sinh động như ban hành chỉ thị, văn bản chỉ đạo, in tài liệu tuyên tuyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, cuộc vận động, hội thảo khoa học… góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa khoa học của 06 điều Bác dạy để vận dụng sáng tạo vào từng lĩnh vực công tác.

Ở mỗi giai đoạn lịch sử, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đội ngũ, lực lượng công an bản lĩnh, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; là động lực thúc đẩy, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn, gian nan, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hàng trăm ngàn lượt tập thể, cá nhân tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, thi đua lập công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Trần Lộc

96