Ô Môn: Tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2017
13:40 - 24/11/2017

(TGCT) Phòng Tư pháp quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Ô Môn vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2017. Tham dự lớp học có 83 học viên là Tổ trưởng Tổ hòa giải của khu vực trên địa bàn quận Ô Môn.

Lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.

Chương trình này nhằm cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; phát huy vai trò của hòa giải viên trong việc giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ nhằm giữ gìn đoàn kết trong nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong sinh hoạt, cũng như trong cuộc sống của cộng đồng dân cư; tạo điều kiện để các hòa giải viên gặp gỡ, trao đổi, học hỏi, rút kinh nghiệm qua việc xử lý tình huống cụ thể của từng vụ việc được đưa ra trong đợt tập huấn. Từ đó, đội ngũ hòa giải viên áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ hòa giải thành ở cơ sở; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Huỳnh Hoàng Tưởng

53