Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội năm 2019
20:57 - 16/10/2019

Kính thưa: Toàn thể đồng bàocán bchiến sĩ thành ph Cn Thơ

Trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố. 

Từ nguồn Quỹ vận động và các nguồn hỗ trợ khác; trong năm 2018, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã hỗ trợ trên 5.000 lượt hộ nghèo, xây dựng mới và sửa chữa trên 500 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám, chữa bệnh, chăm lo Tết cho người nghèo... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 1,53%, giúp nhiều gia đình hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trân trọng ghi nhận, cảm ơn những tình cảm quý báu của các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo thành phố trong thời gian qua.

Tuy nhiên, qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến cuối năm 2018, thành phố còn 4.951 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,55%; còn 11.421 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,53%. Trong đó, gần 1.000 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhiều hộ thiếu vốn sản xuất, ốm đau, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện sinh hoạt, học tập... đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Cần Thơ thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm giúp đỡ người nghèo giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mọi sự đóng góp ng h quỹ “Vì người nghèo” xin gửi về: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ (Số 290, đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ). Hoặc chuyển vào tài khon: Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tài khoản số 3761.0.9045303.91046 tại Kho Bạc Nhà nước Cần Thơ;
MSQHNS: 9045303 Mã CTMT,DA và HTCT: 91046.

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TP. CẦN THƠ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Tâm

(Trưởng Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” thành phố Cần Thơ)

132