Lãnh đạo ban và các phòng, trung tâm Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
15:21 - 09/12/2016

 I. LÃNH ĐẠO BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ

Tiến sĩ Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy


         
 Thạc sĩ Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng ban  

   

  Đồng chí Phan Tuyết Vân, Phó Trưởng ban

       
 Thạc sĩ Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng ban 

  Thạc sĩ Lê Thị Sương Mai, Phó Trưởng ban

II. CÁC PHÒNG, TRUNG TÂM, BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY CẦN THƠ

1. Văn phòng

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Đào, Chánh Văn phòng

Đồng chí Nguyễn Chánh Vàng, Phó Chánh Văn phòng


                        
Đồng chí Thái Văn Hữu, Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản

   

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Thu, Trưởng phòng
                         
Đồng chí Hà Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng    


Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Duyên, Phó Trưởng phòng

3. Phòng Văn hóa - Văn nghệ

Đồng chí Trương Thị Hoa, Trưởng phòng

Thạc sĩ Nhâm Giang Đông, Phó Trưởng phòng

 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Thắm, Phó Trưởng phòng

4. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng phòng

 

Đồng chí Huỳnh Kiều Diễm, Phó Trưởng phòng

 

 Thạc sĩ Trần Hữu Nghĩa, Phó Trưởng phòng

5. Phòng Khoa giáo

Thạc sĩ Lê Văn Thảo, Trưởng phòng

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Trưởng phòng

Đồng chí Trần Thị Kim Loan, Phó Trưởng phòng

6. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội

Thạc sĩ Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc Trung tâm

Thạc sĩ Nguyễn Bửu Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm

Đồng chí Võ Tấn Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm

 

  

2246