Làm theo Bác bằng những hành động thiết thực
14:51 - 03/06/2019

3 năm qua, Quận ủy Ninh Kiều đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt Chỉ thị 05) bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung sức, chung lòng xây dựng địa phương phát triển.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 được biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Đỗ Kim Phượng, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Lợi, cho biết: "Đảng ủy xem việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, từng đảng viên đăng ký thực hiện làm theo gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao…". Việc học tập, làm theo Bác ở phường Hưng Lợi được thực hiện rộng khắp qua những hoạt động thiết thực. Cụ thể, Đảng ủy phường gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, giải quyết những bức xúc trong dân về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội, nâng cao đạo đức công vụ, hiệu quả công việc và thái độ phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình hay được tuyên dương khen thưởng, như: vận động nhân dân nâng cấp hẻm, xây dựng nhà cho hộ nghèo, xây dựng khu chung cư sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn camera an ninh…

Qua thực hiện Chỉ thị 05 xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu có những hành động thiết thực góp sức xây dựng chi bộ vững mạnh, khu dân cư ngày càng phát triển. Với vai trò Bí thư Chi bộ khu vực 6 (phường An Cư) đồng chí Phan Kế Tài bàn bạc với cấp ủy xây dựng nghị quyết sát với tình hình của địa phương và đề ra các biện pháp để thực hiện hoàn thành nghị quyết, các chỉ tiêu trên giao. Đồng chí cùng cán bộ khu vực vận động nhân dân đóng góp hơn 16 triệu đồng làm mới cột cờ, sửa chữa nắp hố ga, sửa chữa các cột bảng hẻm... Ngoài ra, cán bộ khu vực còn giới thiệu cho 20 hộ vay vốn ngân hàng hơn 400 triệu đồng; duy trì 4 tổ hùn vốn không lãi giải quyết cho nhiều chị em vay hơn 350 triệu đồng/năm để mua bán nhỏ… Năm 2016, khu vực có 7 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo; đến cuối năm 2018, khu vực không còn hộ nghèo, chỉ còn 7 hộ cận nghèo.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều, 3 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy và các chi, đảng bộ trực thuộc xem việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, ngày càng có nhiều gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, vận động quần chúng như: Mặt trận gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; ngành Công an tiếp tục duy trì mô hình tổ chức diễn đàn công an phường, quận lắng nghe ý kiến nhân dân; Quân sự gắn kết thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện; Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chỉ đạo cơ sở Hội thành lập 12 mô hình, câu lạc bộ về rèn luyện 4 phẩm chất người phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang", mô hình "Tiết kiệm theo lời Bác", "Nắm gạo nhân ái", "Xây dựng gia đình hạnh phúc"; Đoàn thanh niên phát động phong trào "Mỗi tháng một câu chuyện, mỗi quý một tác phẩm", phong trào "3 trách nhiệm", "Thanh niên học tập và làm theo lời Bác". Các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường có nhiều mô hình như "Cộng đồng trách nhiệm", "Đoàn kết xây dựng khu vực vững mạnh toàn diện", mô hình "5 trong 1"…

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, nhấn mạnh, thời gian tới cần thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Việc làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của hệ thống chính trị bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát tình hình, khắc phục khó khăn, tập trung thực tốt nhiệm vụ…

Bài, ảnh: Nguyễn Huy

178