Làm theo gương Bác trở thành việc thường xuyên
23:41 - 08/07/2019

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng đã chọn việc “làm theo” thiết thực và đưa vào sinh hoạt định kỳ tại các chi, đảng bộ. Qua đó, việc học tập, làm theo gương Bác ngày càng nền nếp và lan tỏa sâu rộng…

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
được Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ tặng Giấy khen. 

Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực, nhiều cấp ủy địa phương, đơn vị lồng ghép, đưa nội dung Chỉ thị vào các hội thi, hội diễn, sinh hoạt định kỳ trong các cuộc họp lệ chi bộ. Trong đó, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ lồng ghép sinh hoạt chuyên đề với tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; Chi bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác; Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô tổ chức hội thi “Trường Đại học Tây Đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,….

Quận Bình Thủy được Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá có nhiều cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí Nguyễn Phong Tùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy, cho biết: “Trong 2 năm 2017 và 2018, Quận tổ chức liên hoan các mô hình tiêu biểu bằng hình thức sân khấu hóa để các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu, tuyên truyền cách làm hay, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm Ngày sinh của Bác, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng”.

Tại huyện Cờ Đỏ, đồng chí Phan Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai chuyên đề toàn khóa, tổ chức học tập chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng… Qua đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong huyện xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác. Từng tập thể, cá nhân đăng ký, viết cam kết tu dưỡng và rèn luyện, không để xảy ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”...

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy Đảng đã lồng ghép nội dung Chỉ thị 05 vào hoạt động chuyên môn, gắn với chức năng, nhiệm vụ công tác. Chi bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt lệ chi bộ hằng tháng thông qua những việc làm cụ thể: giới thiệu các bài đăng trên tạp chí của Đảng; kể những mẩu chuyện về Bác gắn với công tác nhân đạo từ thiện; chăm sóc sức khỏe, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo, hiến máu tình nguyện,… Theo đồng chí Huỳnh Thanh Thảo, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Chi ủy phối hợp với Thường trực Thành Hội lựa chọn khâu đột phá với chủ đề Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan; 100% đảng viên, cán bộ, viên chức đăng ký nội dung học tập và rèn luyện gắn với nhiệm vụ được phân công... Qua đó, tạo nên sự chuyển biến rõ nét, toàn diện trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” của từng đảng viên, cán bộ, viên chức…

QUỲNH LAM
Nguồn: baocantho.com.vn

112