Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Cần Thơ
22:44 - 12/09/2020

(TGCT) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong 05 năm qua Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ đã được khơi dậy và phát động mạnh mẽ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến cùng với phát hiện, biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng đông đảo đại biểu… đến dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ V (2020-2025) do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức ngày 11/9/2020.

Đại biểu dự Đại hội.

Hưởng ứng và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Cùng với cả nước, trong thời gian qua thành phố Cần Thơ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ phát động. Đó là thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay thành phố xây dựng hoàn thành chỉ tiêu 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 04/04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống, vật chất và tinh thần người dân ở nông thôn được cải thiện rõ nét, các điều kiện về giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở tiếp tục được cải thiện, nâng cao và việc xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong người dân nông thôn. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, các ngành, các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần chăm lo cho người nghèo, qua đó đã giúp đỡ gần 14.000 hộ vươn lên vượt chuẩn, thoát nghèo, góp phẩn giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,25%, thấp hơn gần 7 lần so với tỷ lệ hộ nghèo của thành phố cuối năm 2015. Hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” thành phố đã phát động thực hiện phong trào “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới, hội nhập và phát triển”, qua 05 năm thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh hơn 7.000 doanh nghiệp các loại hình, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 10.000 doanh nghiệp; hiện nay có 225 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 84 ngàn tỷ đồng...

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu khai mạc Đại hội.

5 năm qua, Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nội dung, yêu cầu, quy định của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) gắn với thực hiện chủ đề hàng năm và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thành phố hưởng ứng tích cực, thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.

Thi đua trên lĩnh vực kinh tế đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá và ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng bình quân 7,53%/năm. Quy mô nền kinh tế đạt 120.000 tỷ đồng, gấp 1,63 lần so với năm 2015, GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 97,2 triệu đồng, gấp 1,65 lần so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 5 năm ước đạt 11.070 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 3.813 triệu USD.

Thi đua trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, toàn thành phố có gần 367 ngàn hộ gia đính văn hóa được công nhận; 630/630 ấp, khu vực được công nhận “Ấp, khu vực văn hóa”, đạt 100%; 82/83 xã, phường, thị trấn được công nhận “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn”. Lĩnh vực y tế khẳng định tuyến đầu đồng bằng sông Cửu Long; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo lộ trình ước đến năm 2020 đạt 90%; thực hiện nhiều phương án kịp thời trong phòng chống dịch COVID-19, ngăn chặng, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thành phố. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chuyển dịch lao động được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Mạng lưới trường lớp và quy mô học sinh phát triển ở các bậc học, cấp học; đội ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục đảm bảo số lượng và nâng cao về chất lượng; giáo viên các ngành học đạt 98,39%. Hoạt động khoa học và công nghệ đã có chuyển biến sâu rộng, đáp ứng nhu cầu ứng dụng thực tiễn, nhiều kết quả nghiên cứu được chuyển giao ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng – an ninh được củng cố tăng cường, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; tạo thuận lợi cho phát triển của thành phố. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là phong trào xuyên suốt hàng năm có vai trò, vị trí hết sức quan trọng lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và củng cố hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) trong xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; giai đoạn 2016-2020, toàn thành phố có 2.000 tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương. Song song đó, phong trào thi đua cải cách hành chính cũng được đặc biệt quan tâm thực hiện với nhiều cách làm, mô hình hay hiệu quả; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó đã có hơn 6.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống. Các phong trào thi đua tích cực triển khai từ thành phố đến cơ sở, đã đi vào đời sống và có sức lan tỏa trong xã hội, tiêu biểu như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Chống rác thải nhựa”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Rước ảnh Bác Hồ về treo trong nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên tình nguyện hè”...

Qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, thành phố có 27 tập thể và 34 cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 55 tập thể và 410 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 05 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 02 cá nhân đạt danh hiệu thầy thuốc Nhân dân; 01 danh hiệu nhà giáo Nhân dân; 02 danh hiệu nghệ sĩ Nhân dân. Có 415 tập thể được tặng Cờ thi đua cấp thành phố; 4.431 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc; 1.190 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 7.310 tập thể và 17.306 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen;...   

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ,
tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định: Chính là nhờ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ đoàn kết thống nhất một lòng, ra sức thi đua lập thành tích cao trong lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; các tập thể và cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến xuất sắc nêu cao vai trò gương mẫu của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Phát huy tốt vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể, để đạt kết quả cao nhất trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương và mỗi công dân thành phố luôn xác định chủ đề thi đua gắn với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của thành phố, từ đó tạo động lực cho phong trào thi đua nhân rộng và phát triển mạnh mẽ.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (giai đoạn 2020 -2025)

Tại Đại hội thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ lần thứ V, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam biểu dương và đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ 5 năm qua. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng: Cần Thơ đã tổ chức thực hiện toàn diện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng của cán bộ, đảng viên; sự nhiệt tình, tận tụy của đội ngũ cán bộ ở cơ sở, không quản ngại vất vả, đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, trong đợt phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, thành phố đã quyết liệt vào cuộc, các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực tham gia, đến nay thành phố chưa có ca nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Công tác thi đua - khen thưởng có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã huy động được nhiều nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, ngày càng có nhiều gương “người tốt, việc tốt” trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo thành phố.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, đặc biệt là những nội dung quan trọng, toàn diện, sâu sắc trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Các tầng lớp Nhân dân thành phố ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Trước mắt, tích cực cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường đoàn kết, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu các phong trào thi đua yêu nước của thành phố tiếp tục hướng vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội thành phố và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có các giải pháp đồng bộ, đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư đủ mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, tận dụng, khai thác tiềm năng, lợi thế, nội lực của địa phương. Hợp tác và liên kết vùng hiệu quả, nhất là phát triển hạ tầng giao thông, du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thường xuyên quan tâm quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, môi trường.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam,
trao Huân chương Lao động cho các tập thể.

Lan tỏa tinh thần, khí thế của đại hội thi đua, giới thiệu rộng rãi các gương điển hình tiêu biểu đến các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Thông qua phong trào thi đua thường xuyên lắng nghe ý kiến của Nhân dân; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố đối thoại, trao đổi, giải đáp những vấn đề Nhân dân quan tâm, đồng thời theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; hạn chế tối đa phát sinh điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. Tích cực đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” theo Quyết định số 733/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị củng cố tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí, khát vọng, có phẩm chất, năng lực, uy tín cao, nói đi đôi với làm; đồng thời kiên quyết xử lý đối với những cán bộ, công chức, viên chức làm ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ,
trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp của thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thi đua, khen thưởng, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, thực hiện đầy đủ Luật Thi đua khen thưởng và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để công tác thi đua khen thưởng của thành phố đạt được kết quả, hiệu quả cao hơn.

Với niềm tin và khí thế Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” của đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng Cần Thơ sẽ sớm trở thành thành phố sinh thái, văn minh, thân thiện và hiện đại, là trung tâm đô thị hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long và sẽ phát triển nhanh, bền vững cùng với sự đi lên của đất nước.

Tại Đại hội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước; có 10 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đồng thời, có 22 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố Cần Thơ; 35 tập thể và 53 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua – khen thưởng (giai đoạn 2015-2020).

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương,
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Bài, ảnh: Hoàng Trường Sa

 

 

 

 

76