Lịch sử 12 kỳ Đại hội của Đảng
20:21 - 25/01/2021

Sáng 25/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Thủ đô Hà Nội. 12 kỳ Đại hội trước đó, mỗi kỳ là một mốc lịch sử quan trọng, ghi nhận và đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Hà Nội Mới

22