Mời tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III
23:28 - 20/10/2019

Đề tài “Xe lăn tiện ích” của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Thông - Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc, học sinh Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đạt giải nhất cuộc thi cấp thành phố Cần Thơ và đạt giải đặc biệt Cuộc thi sang tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc (năm học 2018 – 2019). Ảnh minh họa: PV.

Thực hiện Công văn số 1490-CV/TCCS của Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản về việc hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” lần thứ III; nhằm để phổ biến, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” - sự kiện mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực đối với đời sống xã hội, nhất là thế hệ trẻ; nhằm phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc cùng nhau sáng tạo, tham gia các hoạt động hỗ trợ, phát triển cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc tổ chức phổ biến, thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng”; đồng thời, phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố tìm hiểu, tích cực tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng”, góp phần đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.

Thời gian nhận các dự án dự thi  đến hết ngày 31/3/2020.

Nơi nhận các nội dung dự thi: Ban Thư ký Cuộc thi “Sáng kiến vì Cộng đồng” – Tạp chí Cộng sản, số 28 Trần Bình Trọng, Hà Nội (Ngoài bì thư ghi rõ: “Tham gia Cuộc thi Sáng kiến vì Cộng đồng”).

Tải thể lệ cuộc thi gửi kèm

Thịnh Ngô

153