Mời tham gia viết bài cộng tác Đặc san Tuyên giáo Cần Thơ - Xuân Kỷ Hợi 2019 “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng TP. Cần Thơ 15 năm (2004-2019) trực thuộc Trung ương”
17:12 - 27/09/2018

(TGCT) Ngày 20/9/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện Đặc san Tuyên giáo Cần Thơ - Xuân Kỷ Hợi 2019 “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng TP. Cần Thơ 15 năm (2004 – 2019) trực thuộc Trung ương”.

Theo đó, nội dung Đặc san tập trung những thực hiện bài viết về: Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ thành phố Cần Thơ; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; việc thực hiện chủ đề năm 2018 của Đảng bộ thành phố Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; gương điển hình, mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế, du lịch, đối ngoại, xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm nghèo,… trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Đặc san sẽ giới thiệu những phong tục, tập quán giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc gắn với mùa Xuân, với Đảng và đất nước; các sáng tác về chủ đề Tết, năm Kỷ Hợi cũng như sáng tác về kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (thông qua các thể loại: thơ, tạp bút, văn xuôi, câu đối Tết, truyện ngắn, tranh…).

Việc xuất bản Đặc san nhằm phản ánh các thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố Cần Thơ 15 năm trực thuộc Trung ương; đặc biệt việc thực Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Qua đó, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, chính trị xã hội… trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, trong lao động sản xuất. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao văn hóa đọc trong cán bộ, đảng viên thông qua hình thức báo chí.

Ban Tuyên giáo Thành ủy trân trọng kính mời các đồng chí cán bộ, đảng viên và cộng tác viên tham gia bài viết cộng tác Đặc san Tuyên giáo Cần Thơ - Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Thời gian nhận bài đến hết ngày 30/11/2018, theo địa chỉ email: banbientapbtg@cantho.gov.vn. Hoặc gửi về địa chỉ: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Số 01 đường Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Tải file kế hoạch đính kèm tại đây.

P.V

413