Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/QU của Quận ủy Ninh Kiều
16:58 - 10/06/2019

(TGCT) Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/QU về “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đủ sức lãnh đạo, quản lý và vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016 - 2021”. Thời gian qua, Quận ủy và các cấp ủy tổ chức triển khai, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gắn với việc triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy.

Qua đó đã triển khai gần 30 cuộc với hàng ngàn lượt đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ trên 98%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức gần 70 cuộc trong chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tham dự. Bên cạnh việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết theo kế hoạch, hàng năm Quận ủy còn lồng ghép, kết hợp thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh; phát hành 3.000 ấn phẩm xuân, trên 52.000 tờ tin, treo hơn 4.000 băng rôn, khẩu hiệu cùng trên 6.400 cờ đảng, cờ nước, cờ phướn trong các hoạt động mittinh, văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện, ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, thành phố và quận; thông qua tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; triển khai Nghị quyết nhiệm vụ công tác hàng năm của Quận ủy. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc tổ chức thực hiện và đưa Nghị quyết vào cuộc sống của Nhân dân.

Thời gian tới, Quận ủy Ninh Kiều tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; đẩy mạnh các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng học tập, sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên theo chuyên đề từng năm.

                                    Ngọc Bích

101