Một số văn bản mới lĩnh vực lao động, dạy nghề có hiệu lực trong tháng 4
23:26 - 02/04/2017

* Bổ sung ngành, nghề đào tạo cấp IV trung cấp, cao đẳng năm 2017

 Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ thực hành điện công nghiệp.

Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 2-3-2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng quy định 67 nhóm ngành, nghề thuộc 23 lĩnh vực đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng, với gần 800 nghề trình độ trung cấp và khoảng 550 nghề trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-4-2017, thay thế Thông tư số 21/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26-8-2014 của Bộ LĐ-TB&XH quy định danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề.

Theo đó, Thông tư mới có một số thay đổi đối với nghề đào tạo cấp IV như: Nhóm ngành, nghề kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: bổ sung thêm nghề "kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay" trình độ cao đẳng; Nhóm ngành, nghề kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường: bổ sung thêm nghề kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải trình độ trung cấp và cao đẳng; Nhóm ngành, nghề kiểm soát và bảo vệ môi trường có thêm nghề quản lý đất đai trình độ trung cấp và cao đẳng, thêm quản lý tài nguyên biển và hải đảo, an toàn phóng xạ trình độ trung cấp…

* Tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động vào tháng 5

Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20-2-2017 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ ngày 6-4-2017. Theo đó, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tổ chức từ ngày 1 đến 31-5 hằng năm; Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tổ chức 1 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 10-5 hằng năm.

MỸ TÚ (tổng hợp)
Nguồn: BCT

268