Mưa rơi trên phố một chiều
22:26 - 25/08/2019

Có bao giờ em hỏi giọt mưa rơi/
một chiều trôi bâng khuâng phố nhỏ/
một chiều trôi dùng dằng cơn gió/
nhớ nhung cứ vậy qua chiều

Cắc cớ gì tháng bảy mưa tuôn
lấp lối thềm xa thả mây buồn
phố nhỏ còn tôi còn gì nữa
làm thinh không nói mưa suông
 
Có bao giờ em hỏi mưa
gửi gắm gì sao phủ trắng trời
đã nghe se sắt lay hồn gió
rót kín chiều nay cuộc nhớ ai
 
Có bao giờ em hỏi lại em
những phía ngày xưa giữa lưng thềm
gió về câu nệ mùa xa vắng
nên nhớ thương nhiều ngập lối mưa
 
Trôi qua phố nhỏ một chiều
nghe mưa ướt đến rất nhiều mưa ơi.

                                     Phan Duy
                       Theo https://baocantho.com.vn

94