Những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
13:49 - 16/10/2017

Nói về du lịch hay những cảnh đẹp của Việt Nam thì không thể không nhắc đến Đà Nẵng. Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương nơi trung tâm lớn về kinh tế chính trị, văn hóa và du lịch. Không chỉ đẹp về cảnh quan mà Đà Nẵng còn có nhiều công trình hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á:

 

Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Cảnh pháo hoa đẹp tại thành phố Đà Nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Biển Đà Nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Cầu Rồng đẹp ở Đà Nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Cầu rồng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Những hình ảnh đẹp ở Đà NẵngTổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Cảnh biển đà nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Cầu Trần Thị Lý


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Buổi tối ở Đà Nẵng

Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Buổi tối ở Đà Nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng

Buổi tối ở Đà Nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng

Buổi tối ở Đà Nẵng


Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Pháo hoa

 

Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Hoàng hôn

 

Tổng hợp những hình ảnh đẹp về Đà Nẵng
Là một trong những thành phố đang phát triển của Việt Nam

Nguồn: http://vforum.vn/

589