Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền
14:20 - 31/10/2018

(TGCT)  Ngày 31/10/2018, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ và UBND thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề “Năm dân vận chính quyền” 2018. Chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

        

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu tại hội nghị.

Công tác Dân vận của Đảng được xác định là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy, chính quyền chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần huy động, khơi dậy sức mạnh tổng hợp toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong xây dựng và phát triển thành phố. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, công tác dân vận chính quyền được quan tâm thực hiện ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhất là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân… góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu lên kết quả đạt được cũng như phân tích những hạn chế và đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền trong các lĩnh vực như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường công tác phổ biến pháp luật; đối thoại trực tiếp với người dân trước khi triển khai chương trình, dự án trên địa bàn; rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng; cải cách thủ tục hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường phối hợp và phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị từ thực tiễn công tác dân vận trong thời gian quan, các cơ quan, đơn vị, địa phương giới thiệu những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để các địa phương, đơn vị khác nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào quá trình thực hiện tại đơn vị mình; cần nhìn nhận đúng thực trạng, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước trong thời gian tới.       

          Tin, ảnh: Thanh Thy

158