Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn TP Cần Thơ
22:42 - 02/11/2019

(TGCT) Ngày 01/11/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Nhà máy X55 Hải quân Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam trên địa bàn TP Cần Thơ năm 2019”.

Đến tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân; Đại tá Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Đại tá Nguyễn Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; đồng chí Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Đại tá Nguyễn Hữu Thạc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55 Hải quân; Hồ Lâm Bạch Vân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ tọa Hội thảo.


Chủ tọa Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cho biết, Hội thảo là dịp hệ thống lại những cơ sở lý luận, khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; xác định rõ vai trò công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng trong bối cảnh tình hình hiện nay. Đây cũng là dịp đánh giá đúng mức về thực trạng công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua, từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đề xuất những giải pháp chủ yếu, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo phù hợp với tình hình thực tế của TP Cần Thơ – nơi không giáp biển. Đồng chí Trần Việt Trường cũng cho biết thêm, mặc dù TP Cần Thơ không giáp biển, song các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố đều đặc biệt quan tâm, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền biển đảo với nhiều hình thức phong phú như: xây dựng mô hình cột mốc chủ quyền biển đảo, nhà giàn trong trường học, tổ chức hội thi, tọa đàm, triển lãm, thông qua hệ thống phát thanh – truyền hình thực hiện phóng sự, chuyên trang, chuyên đề, phim tài liệu,... Qua đó góp phần định hướng tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân về quan điểm nhất quán của Việt Nam. Khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa trên cơ sở pháp lý là bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế.


Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo tiếp nhận 41 bài tham luận mang tính khoa học và thực tiễn của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài thành phố đề cập, làm sáng rõ cơ sở lý luận, thực tiễn công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam; chia sẻ các kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền.

Tại Hội thảo các đại biểu các đại biểu đã tập trung, trao đổi, tham gia thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo xoay quanh những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời huy động nguồn lực giữ gìn và khai thác hiệu quả những lợi ích từ kinh tế biển; đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền biển, đảo thời gian qua trên địa bàn TP Cần Thơ; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đặc biệt gắn liền với thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình số 43-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Trung ương "Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"…

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hữu Thạc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55 Hải quân, đề nghị: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của biển, đảo đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; từ đó, có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát trong việc triển khai các hoạt động tuyên truyền rộng khắp đến từng đối tượng và quần chúng Nhân dân. Phát huy tính hiệu quả của các lực lượng, phương tiện làm công tác tuyên truyền nòng cốt; nghiên cứu đổi mới, vận dụng phù hợp giữa nội dung, hình thức đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ cho lượng lượng cán bộ làm công tác tuyên truyền, đặc biệt là các báo cáo viên, tuyên truyền viên; phát huy vai trò, hiệu quả của báo chí truyền thông trong công tác tuyên truyền biển, đảo; đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm cho công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, đảm bảo tính đồng bộ, rộng khắp, tạo được sức lan tỏa trong toàn xã hội…


Đại biểu tham qua trưng bày chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại Hội thảo.


Thư tịch cổ Việt Nam về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam
trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (năm 1686). Tư liệu Bảo tàng TP Cần Thơ.


An Nam Đại quốc họa đồ do Giám mục Taber người Pháp vẽ
và hoàn thành năm 1838. Tư liệu Bảo tàng TP Cần Thơ.


Châu bản triều Nguyễn số 6, năm 1836. Tư liệu Bảo tàng TP. Cần Thơ.


Bản quốc địa đồ vẽ hình thể nước ta thời Nguyễn (1802-1942)
trong sách Khải Đồng Thuyết Ước. Tư liệu Bảo tàng TP. Cần Thơ


Đảo Trường Sa. Tư liệu Bảo tàng TP. Cần Thơ.

Tin, ảnh: Hoàng Trường Sa

 

157