Thơ: Nẻo đường ta bay
09:56 - 11/09/2017

Chiều mưa rót rượu mời sông/
Nghe lông bông nhớ, nghe lòng vòng thương/
Quắt quay cạn chén miên trường/
Mở hai hàng nước khóc thương mắt tròn.

Và mình ta với héo hon
Và hơn tý nữa… với con đường gầy
Tìm mây lại bắt gặp mây
Trò chơi chỉ thế, nhạt ngày tháng trôi !

Một mình, ta lại mồ côi
Buồn vui trút hết phai phôi vô thường
Hoa mù sương, mưa mù sương
Đừng ai níu kéo nẻo đường ta bay.

                                            Vĩnh Thông
                                            Nguồn: BCT

81