Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ
10:16 - 25/08/2017

Từ đầu năm đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là CB chủ chốt phường Tân Phú, quận Cái Răng, nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ phường Tân Phú trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII.


Lãnh đạo phường Tân Phú (bìa phải) tham gia cùng cán bộ khu vực Phú Thuận
vận động người dân mua bảo hiểm y tế. 

Đảng bộ phường Tân Phú có 14 chi bộ, 325 ĐV. Sau học tập, NQTW4 tất cả CB, ĐV đều viết thu hoạch, cam kết không biểu hiện suy thoái; đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của CB, ĐV (Quy định 55)…

Theo đồng chí Từ Hữu Tài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, qua 8 tháng thực hiện NQTW4 khóa XII, đội ngũ CB, ĐV trong đảng bộ phường có sự chuyển biến trong nhận thức và hành động. Trong đó, đội ngũ công chức phường đã nêu cao ý thức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, bảo đảm giờ giấc làm việc, giải quyết thủ tục hành chính của người dân đúng hẹn.

CB các đoàn thể đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát với địa bàn dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế…

Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, 100% thủ tục hành chính của người dân được giải quyết đúng hẹn, trước hẹn; phường đã xây dựng được 6 mô hình “Dân vận khéo” mang lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, đội ngũ CB chủ chốt phường đã phát huy vai trò nêu gương, tạo sự chuyển biến mới trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, bộc bạch: “Với vai trò là người đứng đầu chính quyền phường, tôi luôn nêu cao ý thức trong giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu trong bảo đảm giờ giấc làm việc, chế độ hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, tôi thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, nguyên tắc tập trung dân chủ…”.

Thực hiện NQTW4 khóa XII, các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các ngành, đoàn thể phường còn tích cực đến địa bàn dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ, phong trào.

Đồng chí Huỳnh Thanh Tùng, Đảng ủy viên, Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường, nói: “Tôi được phân công chỉ đạo toàn diện khu vực Phú Lợi. Do vậy, tôi sắp xếp công việc chuyên môn hợp lý, dành thời gian đến khu vực để nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy và UBND phường giải quyết những vấn đề phát sinh”…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Út, Bí thư chi bộ, Trưởng khu vực Phú Thuận, với sự chỉ đạo và hỗ trợ của các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, chất lượng sinh hoạt của chi bộ được nâng lên; việc thực hiện nhiệm vụ của khu vực đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thu thuế, quỹ đạt 100% kế hoạch năm, nâng cấp 2 tuyến đường dài hơn 2.000m…

Với tinh thần nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB chủ chốt phường, từ đầu năm đến nay, các mặt công tác của phường có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như thu ngân sách đạt 101% kế hoạch năm, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 77,15% dân số, nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đạt 80-90% so với kế hoạch cả năm… Các hạn chế trong quản lý nhà nước về xây dựng, vệ sinh môi trường được khắc phục.

“Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát giúp CB, ĐV thực hiện tốt cam kết trong thực hiện NQTW4, Quy định 55 và thực hiện tốt nội dung đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhằm tạo sự chuyển biến mới”, đồng chí Từ Hữu Tài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nói.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM
Nguồn: BCT

55