Ngành Tổ chức cần thực hiện tốt công tác tham mưu, góp phần đưa nghị quyết Đảng đi vào cuộc sống
21:30 - 30/09/2019

Chiều ngày 30-9-2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Quyên

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ. 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, các Quận ủy, Huyện ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy...tham dự tại điểm cầu thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong 9 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ; chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp, chú trọng giới thiệu những nhân tố mới có đức, tài, uy tín; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền. Đồng chí cũng đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả để triển khai nhân rộng; khẩn trương triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông.

Trong 9 tháng qua, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019 theo Kết luận 05 của Ban Tổ chức Trung ương thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, ngành tham mưu cho cấp ủy triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐi/TW về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội. Qua đó, nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ. Ngành đã rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và có nhiều đổi mới; tham mưu cấp ủy các cấp điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ gắn với việc thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương nhằm chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm kỳ tiếp theo....

TP Cần Thơ được Ban Tổ chức Trung ương đánh giá đã triển khai những cách làm hay, sáng tạo góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng  như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; tích cực thực hiện tốt sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế; thực hiện giải thể chi bộ cơ quan, xã, phường, thị trấn; triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng….

Tin, ảnh: Nguyễn Huy

63