Ngành Tuyên giáo huyện Cờ Đỏ: Tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
14:28 - 01/08/2017

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, các cấp ủy Đảng huyện Cờ Đỏ quan tâm xây dựng Ban Tuyên giáo (TG) các cấp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Nhờ vậy, Ban TG các cấp trong huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần củng cố, xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân, xây dựng địa phương ngày càng phát triển…

Nâng cao chất lượng

Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng huyện Cờ Đỏ rất quan tâm xây dựng đội ngũ CB làm công tác TG đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban TG Huyện ủy, cho biết: Ban TG Huyện ủy có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 2 chuyên viên.

Tất cả các đồng chí đều có trình độ chuyên môn đại học phù hợp với ngành TG; có 3 đồng chí trình độ lý luận chính trị cao cấp, còn lại trình độ lý luận chính trị trung cấp. Ở mỗi Đảng ủy xã, thị trấn đều xây dựng Ban TG hợp ghép.

Đồng chí Bùi Xuân Thọ, Trưởng Ban TG Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, cho biết: “Ban TG hợp ghép Đảng ủy có 9 thành viên, được cơ cấu, gồm: Thường trực UBND, Trưởng Khối vận Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên, công chức văn hóa-xã hội, CB Trạm Y tế, CB Trung tâm học tập cộng đồng, Đài truyền thanh và Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn".

"Tất cả các thành viên đều có trình độ chuyên môn và chính trị từ trung cấp trở lên và rất am hiểu công tác TG. Ngoài ra, Đảng ủy thị trấn còn xây dựng tổ dư luận xã hội 19 thành viên”.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thạnh Phú (bên phải) tuyên truyền, vận động, nắm dư luận trong nhân dân
Cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thạnh Phú (bên phải) tuyên truyền, vận động, nắm dư luận trong nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban TG Huyện ủy, đến nay, tất cả 10 Đảng ủy xã, thị trấn đã xây dựng ban TG hợp ghép đủ số lượng, bảo đảm chất lượng hoạt động. Mỗi ban TG hợp ghép có từ 7-9 thành viên, được cơ cấu phù hợp...

Hầu hết CB làm công tác TG ở cơ sở đều có trình độ chuyên môn và chính trị đạt chuẩn theo quy định; bản lĩnh chính trị và tư tưởng vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo...

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban TG các cấp trong huyện đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.

Không ngừng đổi mới

Đồng chí Phương Văn Rượu, Trưởng Ban TG Đảng ủy xã Thạnh Phú, cho biết: bên cạnh tham mưu Đảng ủy đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, Ban TG Đảng ủy tham mưu lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Những vụ việc phát sinh đều phát hiện, định hướng và giải quyết kịp thời.

Từ đó, tình hình khiếu kiện, nhất là khiếu kiện của bà con tại Nông trường Cờ Đỏ lắng dịu. Theo đồng chí Bùi Xuân Thọ, Trưởng ban TG Đảng ủy thị trấn Cờ Đỏ, Ban TG Đảng ủy đã tham mưu Thường trực Đảng ủy nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; có biện pháp quản lý chặt chẽ ĐV trong việc học tập nghị quyết.

Đặc biệt, các vụ việc nổi cộm, bức xúc liên quan đến công tác đền bù, tái định cư của Dự án chỉnh trang đô thị cải thiện môi trường sống tại thị trấn Cờ Đỏ; việc di dời về buôn bán tại nhà lồng mới ở chợ Cờ Đỏ… Ban TG Đảng ủy đều nắm bắt thông tin, dư luận và tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo định hướng tư tưởng kịp thời.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban TG Huyện ủy Cờ Đỏ có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Điểm nổi bật là đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai học tập nghị quyết. Sau mỗi đợt học tập nghị quyết đều tổ chức viết thu hoạch.

Hằng năm, tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với tất cả CB, ĐV, lấy kết quả kiểm tra làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và ĐV cuối năm.

Hằng tháng, tổ chức giao ban an ninh tư tưởng để nắm tình hình, tham mưu BTV Huyện ủy giải quyết kịp thời. Ban TG Huyện ủy cũng tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với nỗ lực của hệ thống TG, chất lượng triển khai nghị quyết ở Đảng bộ huyện được nâng lên, tỷ lệ ĐV tham gia học tập nghị quyết trên 98%. 

“Nhờ làm tốt công tác TG, nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn được định hướng, giải quyết kịp thời. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Những quan điểm lệch lạc được phát hiện, uốn nắn kịp thời, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CB, ĐV…”, đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban TG Huyện ủy khẳng định.  

Bài, ảnh: Phương Nam
Nguồn: BCT

47