Thông cáo báo chí về một số thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai
10:54 - 28/08/2020

(TGCT) Ngày 27/8/2020, UBND thành phố Cần Thơ có thông cáo báo chí về một số thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai.

Theo UBND thành phố, thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai. Theo đó, có một số báo, trang thông tin điện tử phản ánh chưa đầy đủ, chưa chính xác các thông tin, nội dung văn bản của các cơ quan chức năng ban hành, liên quan đến dự án.

Để kiểm chứng và có thông tin chính thống liên quan đến các nội dung báo chí nêu, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Chánh Thanh tra thành phố tổ chức thực hiện thanh tra và Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-TTr ngày 10/8/2020 về việc thanh tra về chủ trương thực hiện dự án, về trình tự thủ tục thực hiện công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ và đã triển khai quyết định thanh tra vừa nêu vào ngày 13/8/2020.

UBND thành phố Cần Thơ cảm ơn sự quan tâm và mong muốn các cơ quan báo chí thực hiện việc đăng tải sau khi đoàn thanh tra hoàn thành công tác thanh tra, có kết luận thanh tra, công bố công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tải Thông cáo báo chí số 1

PV

63