Nghị định mới quy định về các chính sách BHXH, BHYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2018
16:58 - 30/11/2018

(TGCT) Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020-2021.

Theo đó, từ năm 2022, người lao động nước ngoài phải đóng BHXH bắt buộc với mức 8%. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn với người sử dụng lao động tại Việt Nam. Về mức đóng, cụ thể như sau:

- Đối với người lao động, hàng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất (từ ngày 01/01/2022);

- Đối với người sử dụng lao động:

+ Từ ngày 01/12/2018, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động như sau: 3% quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% quỹ bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp.

+ Từ ngày 01/01/2022 thì đóng thêm 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Thêm vào đó, nội dung nổi bật nêu tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, bổ sung thêm nhóm đối tượng tham gia BHYT, đó là  nhóm tham gia theo hộ gia đình: chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội (không tham gia tại các nhóm khác); nhóm do người sử dụng lao động đóng gồm thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng, công nhân Công an đang phục vụ trong Quân đội, Công an nhân dân và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP cũng điều chỉnh nhóm đối tượng với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng chuyển từ nhóm do cơ quan BHXH đóng sang nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Ngoài ra, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 86/2015/NĐ-CP về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020-2021 cũng có quy định bổ sung thêm bên cạnh 15 trường hợp theo quy định hiện hành, từ năm học 2018-2019 (từ ngày 01/9/2018) thì cũng miễn học phí với trẻ em học lớp mẫu giáo 05 tuổi khi trẻ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc hoặc trẻ thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Trường hợp thứ hai, cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em mẫu giáo 05 tuổi làm đơn đề nghị miễn học phí theo mẫu tại Phụ lục I, II ban hành kèm Nghị định này để được hưởng chính sách miễn học phí.

Tất cả những quy định mới nêu trên Chính phủ ban hành thể hiện một sự nổ lực vượt bậc và quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong việc cải cách đời sống xã hội, nhằm mục đích đưa nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 vào đời sống nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2022, Việt Nam sẽ là quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển.

Thịnh Ngô

198