Nghị định số 100/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
08:37 - 11/09/2017

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 100/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản".

 

 

Tải file đính kèm: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190809

Văn Thành (tổng hợp)

Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/

90