Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
08:56 - 05/09/2017

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu " Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức".

 

Văn Thành (tổng hợp)

126