Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
14:33 - 26/12/2017

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu: "Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

309