Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
14:27 - 26/12/2017

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động".

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

356