Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
14:54 - 08/01/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

150