Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
14:49 - 08/01/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

130