Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
09:05 - 08/03/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

101