Nghị định số 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
08:52 - 09/04/2018

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

91