Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
13:41 - 12/06/2018

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại."

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

46