Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
13:25 - 12/06/2018

Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế".

 

Nguyễn Thành(tổng hợp)

 

48