Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
08:58 - 01/09/2017

Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại".

 

Văn Thành(tổng hợp)

97