Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở
23:33 - 31/03/2020

(TGCT) Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”.

Lực lượng chức năng thực hiện điểm dừng kiểm tra y tế
tại các cửa ngõ trước khi vào TP. Cần Thơ. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Công văn số 1508-CV/TU chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị UBND thành phố có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện việc cách ly trên địa bàn thành phố đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ quan đơn vị Nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường trực bảo vệ cơ quan, kịp thời xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Đồng thời, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố, cũng như của các địa phương.

Công an thành phố phối hợp với ngành y tế thành phố và các ngành chức năng có liên quan theo dõi, nắm chặt tình hình trên địa bàn thành phố, đặc biệt đối với thực hiện nghiêm không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, các địa phương xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Tải vân bản

TT

95